A         A         A         A

117 טִיטוֹס - Titus

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

טִיטוֹס פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1:1 פולוס עבד אלהים ושליח ישוע המשיח לפי אמונת בחירי אלהים ודעת האמת אשר לחסידות׃

1:2 עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃

1:3 וגלה במועדו את דברו על ידי הקריאה המפקדה בידי על פי מצות האלהים מושיענו׃

1:4 אל טיטוס בנו האמתי לפי אמונה אחת חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח מושיענו׃

1:5 לזאת עזבתיך בקריטי למען תשלים את החסד ותשים זקנים בכל עיר ועיר כאשר צויתיך׃

 < 
1:6 אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃

1:7 כי פקיד העדה צריך להיות איש תם כסכן לאלהים לא עמד על דעתו ולא רגזן ולא אהב יין ולא בעל אגרף ולא נטה אחרי הבצע׃

1:8 כי אם יהי מכניס ארחים ואהב טוב וצנוע וצדיק וקדוש וכבש את יצרו׃

1:9 ומחזיק בדבר הנאמן כפי ההוראה למען יהיה בכחו להזהיר בלקח הבריא ולהוכיח את המריבים׃

1:10 כי יש הרבה מרדים מדברי הבל ומתעי נפש ובפרט מן המולים׃

 < 
1:11 אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע׃

1:12 וכבר אמר אחד מהם נביאם אשר בתוכם בני קריטי כזבים הם מעולם וחיות רעות וכרשים עצלים׃

1:13 והעדות הזאת אמת היא ובעבור כן תוכיחם תוכחה קשה למען יהיו בריאים באמונה׃

1:14 ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת׃

1:15 הן הכל טהור לטהורים אבל לנטמאים ולאינם מאמינים אין דבר טהור כי נטמאה גם דעתם גם רוחם׃

 < 
1:16 אמרים המה כי ידעו את האלהים ובמעשיהם כופרים בו כי מתעבים וממרים הם ולא יצלחו לכל מעשה טוב׃


* ----------------------------------------

טִיטוֹס פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2:1 ואתה דבר את הנאה ללקח הבריא׃

2:2 שיהיו הזקנים משלים ברוחם ומכבדים וצנועים ובריאים באמונה ובאהבה ובסבלנות׃

2:3 וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃

2:4 ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן׃

2:5 ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃

 < 
2:6 ככה תזהיר גם את הבחורים שיהיו צנועים׃

2:7 ובכל דבר היה אתה למופת במעשים טובים בהוראה צרופה ונהדרה׃

2:8 ובדבר בריא ומום אין בו למען יבוש המתקומם ולא ימצא לדבר עליכם רע׃

2:9 העבדים יכנעו לאדניהם ויתרצו להם בכל דבר ולא ימרו את דבריהם׃

2:10 ולא ימעלו מעל כי אם יראו כל אמונה טובה למען יפארו בכל את לקח אלהינו מושיענו׃

 < 
2:11 כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃

2:12 וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃

2:13 ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃

2:14 אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

2:15 את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך׃

 < 

* ----------------------------------------

טִיטוֹס פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3:1 הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב׃

3:2 ולבלתי גדף אדם ולחדל מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענוה לפני כל אדם׃

3:3 כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃

3:4 אמנם כאשר נגלה נעם אלהים מושיענו ורחמנותו אל האדם׃

3:5 אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃

 < 
3:6 אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃

3:7 למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים׃

3:8 נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם׃

3:9 אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃

3:10 ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃

 < 
3:11 ודע כי איש כזה איש תהפכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו׃

3:12 כאשר אשלח אליך את ארטמס או את טוכיקוס תמהר לבוא אלי לניקפליס כי גמרתי בלבי לשבת שם בימי הסתיו׃

3:13 השתדל ללות על דרכם את זינס המלמד בתורה ואת אפולוס למען לא יחסרו דבר׃

3:14 וילמדו גם אנשי עדתנו לעשק במעשים טובים לעזר בכל מחסור פן יהיו בלי פרי׃

3:15 כל אשר עמדי שאלים לשלומך שאל לשלום האהבים אתנו באמונה החסד עם כלכם אמן׃

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
Titus

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)