A         A         A         A

034 נַחוּם - Nahum

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

נַחוּם פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1:1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי׃

1:2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃

1:3 יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃

1:4 גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃

1:5 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃

 < 
1:6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃

1:7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

1:8 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך׃

1:9 מה תחשבון אל יהוה כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה׃

1:10 כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא׃

 < 
1:11 ממך יצא חשב על יהוה רעה יעץ בליעל׃

1:12 כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד׃

1:13 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃

1:14 וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות׃

1:15 הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת׃

 < 

* ----------------------------------------

נַחוּם פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2:1 עלה מפיץ על פניך נצור מצרה צפה דרך חזק מתנים אמץ כח מאד׃

2:2 כי שב יהוה את גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו׃

2:3 מגן גבריהו מאדם אנשי חיל מתלעים באש פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו׃

2:4 בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו׃

2:5 יזכר אדיריו יכשלו בהלכותם ימהרו חומתה והכן הסכך׃

 < 
2:6 שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג׃

2:7 והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על לבבהן׃

2:8 ונינוה כברכת מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה׃

2:9 בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה׃

2:10 בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור׃

 < 
2:11 איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד׃

2:12 אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא טרף חריו ומענתיו טרפה׃

2:13 הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא ישמע עוד קול מלאככה׃


* ----------------------------------------

נַחוּם פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3:1 הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף׃

3:2 קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה׃

3:3 פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו בגויתם׃

3:4 מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

3:5 הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃

 < 
3:6 והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי׃

3:7 והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך׃

3:8 התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר חיל ים מים חומתה׃

3:9 כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃

3:10 גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים׃

 < 
3:11 גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב׃

3:12 כל מבצריך תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל׃

3:13 הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃

3:14 מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן׃

3:15 שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה׃

 < 
3:16 הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף׃

3:17 מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים׃

3:18 נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ׃

3:19 אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על מי לא עברה רעתך תמיד׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Nahum

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)